Teknik och säkerhet


Vår verksamhet är belägen i en särskild datorhall. Dessa lokaler har passerkontroll, varningssystem mot brand samt kylsystem och UPS/generatorer. Hela vår serverfarm bygger på rackmonterade HP ProLiant-servrar. Det mesta av den är redundant på serversidan, dvs, dubbel strömförsörjning, dubbla processorer (eller fler), dubbla LAN-kort, RAID-disk system, med spegling som lägsta driftförsäkring.

Säkerhetskopiering sker varje natt via våra backup-robot, och säkerhetskopian är säkert förvarat i varje enskilt fall under ett år. Anslutningen till Internet består av redundanta fiberoptisk kabel.

Vi har ett övervakningssystem som kontrollerar servrar, tjänster och programvara på servrarna, och som automatiskt varnar oss 24 timmar om dygnet via SMS om något händer.